Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zastupitelstvo a kontakty

Menný zoznam pracovníkov Obecného úradu a poslancov Obecného zastupiteľstva v Korytárkach

Funkce Meno Tel. E-mail
Starosta obce Mgr. Ľubomír Straka  0908 928 215, 045/5466010  starosta@korytarky.sk
Hospodárka OcÚ Ing.Ľubica Hladká 045/5466234  hospodarka@korytarky.sk
 
Samostatná odborná pracovníčka Elena Paľková  045/5466010  sekretariat@korytarky.sk
Správca Spoločenského domu Ľubomír Špurek  0908 350 591  

Obecné zastupiteľstvo

Meno Adresa Tel.
Dušan Mitter - zástupca starostu Korytárky 273 0903 811 956,0907 100 323
Peter Ďaloga Korytárky 34 0907 877 204 
Mgr.Jaroslav Straka Korytárky 283 0907247192
Miroslav Debnár Korytárky 258 0905 527 346
Anna Lapínová Korytárky 15 0902 270 179
Pavel Šufliarsky Korytárky 222 0908 978 788
Juraj Malatinec Korytárky 297 0908 941 815

Obecná rada

Meno Adresa Tel.
Peter Ďaloga Korytárky 34 0907 877 204
Dušan Mitter - zástupca starostu Korytárky 273 0903 811 956
Anna Lapínová Korytárky 15 0902 270 179

Hlavný kontrolór obce

Ing. Ivan Sivok Hriňová, Potočná 1 0903 527 506

Zoznam komisíí pri obecnom zastupiteľstve a ich zloženie

Komisia kultúry, školstva a športu

Predseda Juraj Malatinec Korytárky 297 0908 941 815

Komisia finančná

Predseda Dušan Mitter Korytárky 273 0907 100 323

Komisia na ochranu verejného poriadku

Predseda Anna Lapínová Korytárky 15 0902 270 179

Komisia zdravotná a sociálna

Predseda Mgr. Jaroslav Straka Korytárky 283 0907 247 192

Komisia výstavby a územného plánovania

Predseda Peter Ďaloga Korytárky 34 0907 877 204

Komisia ochrany životného prostredia

Predseda Pavel Šufliarsky  Korytárky  222 0908 978 788

Komisia výberová

Funkce Meno Adresa Tel.
Predseda Mgr. Jaroslav Straka Korytárky 283 0907 247 192
Člen Dušan Mitter Korytárky 273 0903 811 956
Člen Peter Ďaloga Korytárky 34 0907 877 204

Komisia ochrany verejného záujmu

Predseda Miroslav Debnár Korytárky 258 0905 527 346

Inventarizačná komisia

Funkce Meno Adresa Tel.
Předseda Dušan Mitter Korytárky 273 0903 811 956
Člen Ing. Ľubica Hladká    
Člen Elena Paľková    
Člen Ľubomír Špurek