Navigácia

Obsah

Vitajte na oficiálnych internetových stránkach obce Korytárky

Samosprávny kraj: Banskobystrický  
Okres: Detva
Región: Podpoľanie
IČO: 17066905
Počet obyvateľov: 945
Rozloha: 899 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1993

Obec Korytárky

 

 

Novinky

20.11.2019 - 06.12.2019

VZN 2/2019-návrh

Detail Úradná tabuľa

20.11.2019 - 06.12.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020

Detail Úradná tabuľa

19.11.2019

Inštalácia verejného osvetlenia v novej ulici

Inštalácia verejného osvetlenia v novej ulici

Detail Dianie v obci

15.11.2019

Informácia o delegovaní člena do OVK

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia zodpovednej osobe, poverenej starostom obce, v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 8. januára 2020 do 24.00 h). Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorí nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Detail VOĽBY DO NR SR 2020

15.11.2019

Voľba poštou

E-mailová adresa pre Žiadosti o vydanie Hlasovacieho preukazu a žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 pre občana  s trvalým pobytom na území obce -sekretariat@korytarky.sk a poštová adresa je: Obecný úrad Korytárky, Korytárky č.215, 962 04 Korytárky

Detail VOĽBY DO NR SR 2020