Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.01.2020

Kúpna zmluva

16.01.2020

1,00 EUR jednoeuro

Lenka Malatincová

Obec Korytárky

13.01.2020

Mandátna zmluva

13.01.2020

200,00 EUR dvestoeur

DENEBOLA, s.r.o.

Obec Korytárky

16.12.2019

Zámenná zmluva

2019

Nulaeur

Obec Korytárky

MUDr. Peter Kočalka a Silvia Kočalková

15.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

323/2019

10 000,00 EUR Desaťtisíceur

Obec Korytárky

Úrad vlády SR

04.11.2019

Povinná aktualizácia www stránky

CUET-34-10-2019

1 445,00 EUR Jedentisícštyristoštyridsaťpäťeur

Galileo Corporation s.r.ro.

Obec Korytárky

16.10.2019

Zmluva o dielo č. 2019030901

2019030901

8 952,00 EUR Osemtisícdeväťstopäťdesiatdva eur

Obec Korytárky

DTnet Detva s.r.o.

17.07.2019

Zmluva č. 1 o poskytnutí finančnej dotácie

1

500,00 EUR Päťstoeur

FOZ Javorie

Obec Korytárky

09.07.2019

Nájomná zmluva č. 01/2019

01/2019

30,00 EUR Tridsaťeur/ ročne

Obec Korytárky

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv.Cyrila a Metoda

02.07.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

14 815,18 EUR Štrnásťtisícosemstopätnásťeur aj osemnásť cebtov

GAMAalumínium s.r.o.

Obec Korytárky

05.06.2019

Kúpna zmluva podľa § 588 OZ

2019

2 990,00 EUR Dvetisícdeväťstodeväťdesiateur

Ján Marko

Obec Korytárky

14.05.2019

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071V355

388/2019

8 550,00 EUR Osemtisícpäťstopäťdesiateur

Obec Korytárky

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

29.04.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

Zmluva o kontrolnej činnosti

230,00 EUR Dvestotridsaťeur

EKOTEC, spol s.r.o.

Obec Korytárky

24.04.2019

Dodatok č.2 k Zmluve č. B-1/2018

Dodatok č.2

31,00 EUR Tridsaťjeden eur za tonu

Technické služby, Detva s.r.o.

Obec Korytárky

23.10.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

1/2018

2 000,00 EUR Dvetisíceur

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv.Cyrila a Metoda

Obec Korytárky

12.09.2018

Zmluva o poskyt.dotácie

1292018

1 000,00 EUR Jedentisíceur

FOZ Javorie

Obec Korytárky

12.09.2018

Zmluva o prenájme SD

12092018

0,00 EUR Nula eur

FOZ Javorie

Obec Korytárky

13.08.2018

Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

177/2018

720,00 EUR sedemstodvadsaťeur

no-one, s.r.o.

Obec Korytárky

10.07.2018

Zmluva o prenájme priestorov SD

10.07.2018

0,00 EUR Nulaeur

FOZ Javorie

Obec Korytárky

10.07.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

10.07.2018

1 000,00 EUR Jedentisíceur

FOZ Javorie

Obec Korytárky

23.04.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2018

550,00 EUR Päťstopäťdesiateur

Obec Korytárky

Ing. Milena Korcová

20.04.2018

Dodatok

Dodatok č.1

1,06 EUR Jednoeuro aj šesť centov

Technické služby, Detva s.r.o.

Obec Korytárky

22.03.2018

Zmluva o zbere a zneškodnení komunálneho odpadu

B-1/2018

1,06 EUR Jednoeuro aj šesť centov

Technické služby, Detva s.r.o.

Obec Korytárky

21.02.2018

Zmluva o dielo

201700011800

45 000,00 EUR Štyridsaťpäťtisíceur

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Korytárky

12.10.2017

Darovacia zmluva

52017

Nula eur

Obec Korytárky

SR Kancelária NR SR

20.09.2017

Zmluva o nájme CPH

092017

Nula eur

Obec Korytárky

FOZ Javorie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: