Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.09.2021

Zmluva o dielo

ZOD

6 340,28 EUR šesťtisíctristoštyridsaťeuradvadsaťosemcentov

Miroslav Kuric

Obec Korytárky

13.09.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2021/Audit

960,00 EUR deväťstošesťdesiateur

Obec Korytárky

Ing. Milena Korcová

05.08.2021

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

2021-ESS-OZ

40,00 EUR štyridsaťeur

Obec Korytárky

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie

13.07.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. FD 1/2021

FD 1/2021

500,00 EUR päťstoeur

FOZ Javorie

Obec Korytárky

08.07.2021

Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ č. ZV/02/2021

ZV/02/2021

360,00 EUR tristošesťdesiateur

Maslen s.r.o.

Obec Korytárky

02.07.2021

Rámcová zmluva o zbere,preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov

BIO2021/BB1012

40,80 EUR Štyridsaťeuraosemdesiatcentov

Obec Korytárky

ESPIK Group s.r.o.

01.07.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

SD- 1/2021

120,00 EUR jedenstodvadsaťeur

Andrea Mitterová

Obec Korytárky

03.06.2021

Nájomná zmluva na automobil

2021- NZ

250,00 EUR dvestopäťdesiateur

Obec Dúbravy

Obec Korytárky

17.05.2021

Zmluva č. 1421 368 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

1421 368

1 400,00 EUR jedentisícštyristoeur

Obec Korytárky

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

10.05.2021

Kúpna zmluva

02/2021

200,00 EUR dvestoeur

Ivana Stračinová, Tomáš Stračina

Obec Korytárky

22.03.2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

202010-NP-0419

226,80 EUR Dvestodvadsaťšesťeurosemdesiatcentov

Obec Korytárky

Stredoslovenská distribučná, a.s.

12.03.2021

Darovacia zmluva hnuteľného majetku

2021-DZ

0,00 EUR nulaeur

Obec Korytárky

SR, Záchranná zdravotná služba Bratislava

09.02.2021

Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-BB-VO-729/2020

KRHZ-BB-VO-729/2020

0,00 EUR nulaeur

Obec Korytárky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

05.02.2021

Kúpna zmluva č. Z20211328_Z

Z20211328_Z

10 189,80 EUR desaťtisícjedenstoosemdesiatdeväťeur,80centrov

DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o.

Obec Korytárky

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

21012021

0,50 EUR Päťdesiat centov na osobu

RC & T Detva s.r.o

Obec Korytárky

20.01.2021

Dodatok č.3 k Zmluve B-1/2018 o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu na skládke Detva- Studienec

Dodatok č.3

43,00 EUR štyridsaťtrieur

Technické služby, Detva s.r.o.

Obec Korytárky

04.01.2021

Kúpna zmluva

1/2021

140,00 EUR jedenstoštyridsaťeur

Ján Moskál, Soňa Kováčiková

Obec Korytárky

31.12.2020

Dohoda č. 20/33/012/49

20/33/012/49

0,00 EUR nulaeur

Obec Korytárky

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Zvolen

31.12.2020

Dohoda č. 20/33/010/53

20/33/010/53

0,00 EUR nulaeur

Obec Korytárky

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Zvolen

14.12.2020

Nájomná zmluva

P2/2020

600,00 EUR Šesťstoeur

Green for Life,s.r.o.

Obec Korytárky

08.12.2020

Zmluva o výpožičke

ESO 2020

nula eur

Obec Korytárky

SR- Štatistický úrad SR

30.11.2020

Nájomná zmluva č.P 1/2020

P 1/2020

110,00 EUR jedenstodesaťeur

Miroslav Úradník

Obec Korytárky

24.11.2020

Zmluva o dielo 6/2020

6/2020

20,00 EUR Dvadsaťeur

Štefan Lapin

Obec Korytárky

24.11.2020

Zmluva o dielo 5/2020

5/2020

20,00 EUR Dvadsaťeur

Radovan MItter

Obec Korytárky

20.11.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2020/2

150,00 EUR jedenstopäťdesiateur

Andrea Libiaková, Korytárky, Marta Žilková,Hriňová,

Obec Korytárky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: