Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.07.2019

Zmluva č. 1 o poskytnutí finančnej dotácie

1

500,00 EUR Päťstoeur

FOZ Javorie

Obec Korytárky

09.07.2019

Nájomná zmluva č. 01/2019

01/2019

30,00 EUR Tridsaťeur/ ročne

Obec Korytárky

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv.Cyrila a Metoda

02.07.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

14 815,18 EUR Štrnásťtisícosemstopätnásťeur aj osemnásť cebtov

GAMAalumínium s.r.o.

Obec Korytárky

05.06.2019

Kúpna zmluva podľa § 588 OZ

2019

2 990,00 EUR Dvetisícdeväťstodeväťdesiateur

Ján Marko

Obec Korytárky

14.05.2019

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071V355

388/2019

8 550,00 EUR Osemtisícpäťstopäťdesiateur

Obec Korytárky

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

29.04.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

Zmluva o kontrolnej činnosti

230,00 EUR Dvestotridsaťeur

EKOTEC, spol s.r.o.

Obec Korytárky

24.04.2019

Dodatok č.2 k Zmluve č. B-1/2018

Dodatok č.2

31,00 EUR Tridsaťjeden eur za tonu

Technické služby, Detva s.r.o.

Obec Korytárky

23.10.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

1/2018

2 000,00 EUR Dvetisíceur

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv.Cyrila a Metoda

Obec Korytárky

12.09.2018

Zmluva o poskyt.dotácie

1292018

1 000,00 EUR Jedentisíceur

FOZ Javorie

Obec Korytárky

12.09.2018

Zmluva o prenájme SD

12092018

0,00 EUR Nula eur

FOZ Javorie

Obec Korytárky

13.08.2018

Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

177/2018

720,00 EUR sedemstodvadsaťeur

no-one, s.r.o.

Obec Korytárky

10.07.2018

Zmluva o prenájme priestorov SD

10.07.2018

0,00 EUR Nulaeur

FOZ Javorie

Obec Korytárky

10.07.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

10.07.2018

1 000,00 EUR Jedentisíceur

FOZ Javorie

Obec Korytárky

23.04.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2018

550,00 EUR Päťstopäťdesiateur

Obec Korytárky

Ing. Milena Korcová

20.04.2018

Dodatok

Dodatok č.1

1,06 EUR Jednoeuro aj šesť centov

Technické služby, Detva s.r.o.

Obec Korytárky

22.03.2018

Zmluva o zbere a zneškodnení komunálneho odpadu

B-1/2018

1,06 EUR Jednoeuro aj šesť centov

Technické služby, Detva s.r.o.

Obec Korytárky

21.02.2018

Zmluva o dielo

201700011800

45 000,00 EUR Štyridsaťpäťtisíceur

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Korytárky

12.10.2017

Darovacia zmluva

52017

Nula eur

Obec Korytárky

SR Kancelária NR SR

20.09.2017

Zmluva o nájme CPH

092017

Nula eur

Obec Korytárky

FOZ Javorie

14.09.2017

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

309/2017

nula eur

Obec Korytárky

Spojená škola OA

13.07.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

10072017-1

200,00 EUR Dvestoeur

FOZ Javorie

Obec Korytárky

13.07.2017

Zmluva o prenájme priestorov

10072017

Neuvedené

FOZ Javorie

Obec Korytárky

07.03.2017

Zmluva o servisnom prenájme rohoží

06032017

0,00 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Korytárky

14.02.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

400,00 EUR

Obec Korytárky

Spoločenstvo KORÝTKO

02.02.2017

Zmluva o poskyt.služieb

2017

990,00 EUR Deväťstodeväťdesiateur

EuroProSlovensko, n.o.

Obec Korytárky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: