Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.01.2016

Zmluva o termínovanom úvere

Zmluva o termínovanom úvere

20 000,00 EUR

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Korytárky

13.01.2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o dodávke elektrickej energie

0,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Korytárky

08.07.2015

Zmluva o dielo

14/2015

17 115,00 EUR

RENOVIA, s.r.o.

Obec Korytárky

Zmluva o auditorských službách

Zmluva o poskytnutí služieb 2013-2014

400,00 EUR

Ing. Milena Korcová

Obec Korytárky

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

500,00 EUR

Ing. Milena Korcová

Obec Korytárky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: