Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 16
posledná

Energetické okienko Priateľov Zeme

Energetické okienko Priateľov Zeme celý text

ostatné | 26. 11. 2013 | Autor:

Odber krvi

Na stránke obce je zverejnená pozvánka Obce Kriváň a MO SČK na odber krvi. celý text

ostatné | 15. 11. 2013 | Autor:

Oznam ÚPSVaR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, úsek sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Detva, oznamuje občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, že v zmysle § 65 ods. 10 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ŤZP/S), ktoré boli vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, platia len do 31.12.2013. Platí to aj v prípade, že je na preukaze uvedená platnosť "bez časového obmedzenia".

Výmena preukazov občanom s ťažkým zdravotným postihnutím už prebieha na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, úseku sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Detva, ul. Štúrova č. 35, v kanceláriách č. 16 a 17 počas stránkových dní, t.j. pondelok, streda a piatok. K výmene treba predložiť preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S, identifikačný preukaz a fotografiu veľkosti 3 x 4 cm.
celý text

ostatné | 25. 10. 2013 | Autor:

20. ročník - Celoslovenská prehliadka Heligonkárov

Folklórne občianske združenie Javorie a Obecný úrad Korytárky Vás srdečne pozývajú na 20. ročník podujatia. celý text

ostatné | 18. 9. 2013 | Autor:

Osber krvi

Na stránke obce je zverejnená pozvánka Obce Kriváň a MO SČK na odber krvi. celý text

ostatné | 20. 8. 2013 | Autor:

Výzva pre občanov

Z dôvodu dlhodobo pretrvávajúceho suchého rázu počasia, vyzývame všetkých občanov k šetreniu pitnou vodou. Žiadame občanov, aby pitnú vodu nepoužívali na polievanie záhrad, trávnikov, umývanie áut a pod., nakoľko suché počasie bude podľa predpovedí meteorológov pretrvávať aj naďalej.
Ďalej sa obraciame na občanov, aby do KUKA nádob s komunálnym odpadom nedávali zelený odpad, plasty a textil (čiže komodity, ktoré sa separujú). V prípade neuposlúchnutia, takáto KUKA nádoba nebude vyvezená. celý text

ostatné | 29. 7. 2013 | Autor:

Vyhlásenie OR HaZZ Zvolen

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene v súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 29. 7. 2013 | Autor:

15. ročník Celoslovenskej prehliadky fujerášov v Korytárkach

Folklórne občianske združenie Javorie, Obec Korytárky, ÚĽUV a Spolok fujerášov pozývajú na 15. ročník Celoslovenskej prehliadky fujerášov v Korytárkach v dňoch 20. - 21. júla 2013. celý text

ostatné | 27. 6. 2013 | Autor:

Priatelia Zeme - Cepa

Na stránke Obce Korytárky je zverejnená aktuálna tlačová správa Priateľov Zeme - Cepa celý text

ostatné | 17. 5. 2013 | Autor:

Koncert Temperament Cimbal Orchestra

Na stránke Obce Korytárky je pozvánka na koncert Temperament Cimbal Orche celý text

ostatné | 14. 5. 2013 | Autor:
prvá
z 16
posledná