Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

"Program odpad. hospodárstva BBSK na roky 2011-2015"

Typ: ostatné
Obci Korytárky bolo dňa 10. 12. 2012 doručené z Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné prostredie, oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2011-2015", č. 03/2012/1127-Pr, zo dňa 21.11.2012.

Obec Korytárky ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) informuje verejnosť, že strategický dokument "Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011-2015" je zverejnený na webovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-banskobystrickeho-kraja-na-roky-2011-2.

Verejnosť podľa § 6 ods. 6 zákona môže doručiť svoje písomné stanovisko k strategickému dokumentu "Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011-2015" na adresu: Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica, alebo zaslať elektronickou poštou na adresu: parnicanova@bb.kuzp.sk, najneskôr do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona.

nájdete v časti - Obec Korytárky

Zverejňovanie dokumentov


Vytvorené: 7. 10. 2015
Posledná aktualizácia: 14. 9. 2017 23:14
Autor: