Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zastupitelstvo a kontakty

Menný zoznam pracovníkov Obecného úradu a poslancov Obecného zastupiteľstva v Korytárkach

Funkce Meno Tel. E-mail
Starosta obce Dušan Mitter 0908 928 215, 045/5466010  starosta@korytarky.sk
Hospodárka OcÚ Ing.Ľubica Hladká 045/5466234  hospodarka@korytarky.sk
 
Samostatná odborná pracovníčka Mgr. Viera Machavová 045/5466010  sekretariat@korytarky.sk
Správca Spoločenského domu Štefan Marko    

Obecné zastupiteľstvo

Meno Adresa Tel.
Mgr.art.Roman Malatinec- zástupca starostu Korytárky 313 0905 869 576
Miroslav Mitter Korytárky 373 0907 808 062
Pavel Václavík Korytárky 1011 0908 071 853
Miroslav Debnár Korytárky 258 0905 527 346
Anna Lapínová Korytárky 15 0902 270 179
Pavel Šufliarsky Korytárky 222 0908 978 788
Juraj Malatinec Korytárky 297 0908 941 815

Obecná rada

Meno Adresa Tel.
Juraj Malatinec Korytárky 297 0908 941 815
Miroslav Debnár Korytárky 258 0905 527 346
Anna Lapínová Korytárky 15 0902 270 179

Hlavný kontrolór obce

Ing. Ivan Sivok Hriňová, Potočná 1 0903 527 506

Zoznam komisíí pri obecnom zastupiteľstve a ich zloženie

Komisia kultúry, školstva a športu

Predseda Mgr.art.Roman malatinec Korytárky 313 0905 869 576

Komisia finančná

Predseda Miroslav Debnár Korytárky 258 0905 527 346

Komisia na ochranu verejného poriadku

Predseda Ing.Pavel Šufliarsky Korytárky 222 0908 978 788

Komisia zdravotná a sociálna

Predseda Anna Lapínová Korytárky 15 0902 270 179

Komisia výstavby a územného plánovania

Predseda Juraj Malatinec Korytárky 297 0908 941 815

Komisia ochrany životného prostredia

Predseda Pavel Václavík  Korytárky  1011 0908 071 853

Komisia výberová

Funkce Meno Adresa Tel.
Predseda Anna Lapínová Korytárky 15 0902 270 179
       

Komisia ochrany verejného záujmu

Predseda Miroslav  Mitter Korytárky 373 0907 808 062

Inventarizačná komisia

Funkce Meno Adresa Tel.
Předseda Mgr.art.Roman Malatinec Korytárky 313  
Člen Ing. Ľubica Hladká    
Člen Mgr. Viera Machavová    
Člen Štefan Marko