Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zastupitelstvo a kontakty

Menný zoznam pracovníkov Obecného úradu a poslancov Obecného zastupiteľstva v Korytárkach

Funkce Meno Tel. E-mail
Starosta obce Dušan Mitter 0908 928 215, 045/5466010  starosta@korytarky.sk
Hospodárka OcÚ Ing.Ľubica Hladká 045/5466234  hospodarka@korytarky.sk
 
Samostatná odborná pracovníčka Mgr. Viera Machavová 045/5466010  sekretariat@korytarky.sk
Správca Spoločenského domu Štefan Marko    

Obecné zastupiteľstvo

Meno Adresa Tel.

Ing. Marián Krnáč

zástupca starostu

Korytárky 268 0907 412 237
Miroslav Debnár Korytárky 1001

0905 527 346

Anna Lapínová Korytárky 15 0902 270 179
Ing. Ján Malatinec Korytárky 313 0905 901 952
Štefan Mičuda Korytárky 226 0903 485 671
Pavel Šufliarsky Korytárky 222 0908 978 788
Pavel Václavík Korytárky 1011 0908 071 853

Obecná rada

Meno Adresa Tel.
Anna Lapínová Korytárky 15 0902 270 179
Miroslav Debnár Korytárky 258 0905 527 346
Ing. Marián Krnáč Korytárky 268 0907 412 237

Hlavný kontrolór obce

Ing. Ivan Sivok Hriňová, Potočná 1 0903 527 506

Zoznam komisíí pri obecnom zastupiteľstve a ich zloženie

Komisia kultúry, školstva a športu

Predseda Ing.Pavel Šufliarsky Korytárky 222 0908 978 788

Komisia finančná

Predseda Ing.  Ján Malatinec Korytárky 313 0905 901 952

Komisia na ochranu verejného poriadku

Predseda Ing. Marián Krnáč  Korytárky 268 0907 412 237

Komisia zdravotná a sociálna

Predseda Anna Lapínová Korytárky 15 0902 270 179

Komisia výstavby a územného plánovania

Predseda Miroslav Debnár Korytárky 1001 0905 527 346

Komisia ochrany životného prostredia

Predseda Pavel Václavík  Korytárky  1011 0908 071 853

Komisia výberová

Funkce Meno Adresa Tel.
Predseda Anna Lapínová Korytárky 15 0902 270 179
       

Komisia ochrany verejného záujmu

Predseda Štefan Mičuda Korytárky 226 0903 485 671

Inventarizačná komisia

Funkce Meno Adresa Tel.
Předseda Ing. Marián Krnáč Korytárky 268  0907 412 237
Člen Ing. Ľubica Hladká    
Člen Mgr. Viera Machavová    
Člen Štefan Marko