Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.09.2022

Darovacia zmluva č. 29601/2022

TSC22-116-072

600,00 EUR

Nadácia Pontis Tesco/10.edícia Vy rozhodujete, my pomáhame

Základná škola s materskou školou

24.08.2022

Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

2022

32,00 EUR mesačne

Základná škola s materskou školou

ESPIK Group s.r.o.

12.04.2022

Zmluva o poskyt.služieb

Dodatok č. DBK/21/03/0003

Nula eur

Základná škola s materskou školou

Komensky, s.r.o.

04.04.2022

Darovacia zmluva č. 25922/2022

TSC22-106-065

600,00 EUR Šesťstoeur

Základná škola s materskou školou

Nadácia Pontis Tesco/10.edícia Vy rozhodujete, my pomáhame

09.06.2021

Zmluva o dielo

ZoD2021

50,00 EUR päťdesiateur

PaeDr. Katarína Hvizdová

Základná škola s materskou školou

08.06.2021

Zmluva č. 2021-ZO11109 o zabezpečemí výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

2021-ZO11109

25,00 EUR dvadsaťpäťeur

Základná škola s materskou školou

EuroTRADING s.r.o.

24.05.2021

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2021-1

0,00 EUR nulaeur

aSc Applied Software Consultants s. r. o.

Základná škola s materskou školou

06.04.2021

Zmluva o spracovaní osobných údajov

2021

Nula eur

Základná škola s materskou školou

Periskop s.r.o.člen Komenský Group

06.04.2021

Zmluva o poskytovaní balíčka služieb"ZborovňaKomplet"

VK/21/03/004

29,00 EUR Dvadsaťdeväťeur

Základná škola s materskou školou

Periskop s.r.o.člen Komenský Group

02.01.2021

Zmluva o dielo

02012021

120,00 EUR Jedenstodvadsať

Základná škola s materskou školou

Jakub Slemenský

27.08.2020

Zmluva o kontrolnej činnosti

2020

230,00 EUR dvestotridsaťeur

Základná škola s materskou školou

EKOTEC, spol s.r.o.

13.05.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

11052020

19,99 EUR Devätnásť eur aj deväťdesiatdeväť centov

Základná škola s materskou školou

Slovak telekom, a.s.

02.03.2020

Zmluva o vyžívaní elektronických služieb

P-3794897100

Nula eur

Základná škola s materskou školou

UNION zdravotná poisťovňa, a.s.

25.11.2019

Zamestnávateľská zmluva o DDS

BB1485

10,00 EUR Desať eur

Základná škola s materskou školou

NN Tatry-Sympatia

21.08.2019

Rámcová zmluva na školský mliečny program

52017/2019

Nulaeur

Základná škola s materskou školou

Tatranská mliekáreň a.s.

02.07.2019

Zmluva o poskytovaní služby

PZS/19/07/0251

6,00 EUR Šesťeur

Základná škola s materskou školou

Periskop s.r.o.člen Komenský Group

25.02.2019

Rámcov á kúpna zmluva

25022019

Nulaeur

Základná škola s materskou školou

Viera Bystrianska

02.01.2019

Rámcová kúpna zmluva

30122018

Nulaeur

Základná škola s materskou školou

INMEDIA.spol. s r.o.

02.01.2019

Kúpna zmluva-rámcová

ZV035/19

Nulaeur

Základná škola s materskou školou

ATC-JR,s.r.o.

02.01.2019

Kúpna zmluva

02012019

nulaeur

Základná škola s materskou školou

Ján Bobro

03.09.2018

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

513/1991

Nula eur

Základná škola s materskou školou

GPM VOZ, s.r.o.

23.03.2018

Kúpna zmluva na dodávky ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

22032018

Nulaeur

Základná škola s materskou školou

VALMAN, s.r.o.

09.06.2017

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

2017/BB7392

32,00 EUR Tridsaťdva eur mesačne

Základná škola s materskou školou

ESPIK Group s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1