Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Harmonogram odvozu odpadov

Správy

prvá
z 35
posledná

20. ročník - Celoslovenská prehliadka Heligonkárov

Folklórne občianske združenie Javorie a Obecný úrad Korytárky Vás srdečne pozývajú na 20. ročník podujatia. celý text

ostatné | 18. 9. 2013 | Autor:

Osber krvi

Na stránke obce je zverejnená pozvánka Obce Kriváň a MO SČK na odber krvi. celý text

ostatné | 20. 8. 2013 | Autor:

Výzva pre občanov

Z dôvodu dlhodobo pretrvávajúceho suchého rázu počasia, vyzývame všetkých občanov k šetreniu pitnou vodou. Žiadame občanov, aby pitnú vodu nepoužívali na polievanie záhrad, trávnikov, umývanie áut a pod., nakoľko suché počasie bude podľa predpovedí meteorológov pretrvávať aj naďalej.
Ďalej sa obraciame na občanov, aby do KUKA nádob s komunálnym odpadom nedávali zelený odpad, plasty a textil (čiže komodity, ktoré sa separujú). V prípade neuposlúchnutia, takáto KUKA nádoba nebude vyvezená. celý text

ostatné | 29. 7. 2013 | Autor:

Vyhlásenie OR HaZZ Zvolen

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene v súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 29. 7. 2013 | Autor:

15. ročník Celoslovenskej prehliadky fujerášov v Korytárkach

Folklórne občianske združenie Javorie, Obec Korytárky, ÚĽUV a Spolok fujerášov pozývajú na 15. ročník Celoslovenskej prehliadky fujerášov v Korytárkach v dňoch 20. - 21. júla 2013. celý text

ostatné | 27. 6. 2013 | Autor:

Priatelia Zeme - Cepa

Na stránke Obce Korytárky je zverejnená aktuálna tlačová správa Priateľov Zeme - Cepa celý text

ostatné | 17. 5. 2013 | Autor:

Koncert Temperament Cimbal Orchestra

Na stránke Obce Korytárky je pozvánka na koncert Temperament Cimbal Orche celý text

ostatné | 14. 5. 2013 | Autor:

Oznam


Obec Korytárky oznamuje občanom, že v čase od

13. 05. 2013 do 31. 05. 2013

inkasuje dane a poplatky pre rok 2013, tzn.

- daň z nehnuteľností

- daň za psa

- miestny poplatok za kom.odpady a drobné stavebné odpady

- poplatok za kanalizáciu.

Žiadame občanov o dodržanie stanovenej lehoty na vyplatenie si svojich záväzkov.
celý text

ostatné | 10. 5. 2013 | Autor:

Energetické okienko Priateľov Zeme

V prílohe nájdete "Energetické okienko Priateľov Zeme" celý text

ostatné | 12. 4. 2013 | Autor:

Pozvánka na Hriňovské dni divadla 2013

V prílohe nájdete pozvánku na Hriňovské dni divadla 2013. celý text

ostatné | 15. 3. 2013 | Autor:
prvá
z 35
posledná