Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.11.2023

Dodatok č. 3 Ku Kúpnej zmluve č. Z202125036_Z

Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve č. OsZ Zz202125036_Z

7,80 EUR

DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o.

Obec Korytárky

02.11.2023

Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie

19.31/2023

2 000,00 EUR

eR STAR s.r.o.

Obec Korytárky

28.09.2023

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/ Programu

5190064341

30,00 EUR

Komunálna poisťovna,a.s. Vienna Insurance Group

Obec Korytárky

27.09.2023

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

23/33/054/402

307,98 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Obec Korytárky

18.08.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

1352023

7 350,00 EUR

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Obec Korytárky

14.07.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

FD1/2023

500,00 EUR

Obec Korytárky

FOZ Javorie

25.05.2023

Zmluva o dielo č. 1/2023

1/2023

17 500,00 EUR

AVA-stav Group s.r.o.

Obec Korytárky

04.05.2023

Zmluva č. 323 1109 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva č. 323 1109

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Korytárky

13.04.2023

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

Dohoda č. 22/33/054/112

307,98 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Obec Korytárky

28.02.2023

Zmluva o poskytnutí služieb č. 78/2023/ŽoPPM

78/2023/ŽoPPM

3 490,00 EUR

Obec Korytárky

DUO PROjekt, s.r.o.

27.01.2023

Dodatok č.5 k Zmluve č. B-1/2018 o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu uzatvorenej dňa 15.03.2018

Dodatok č. 5 k Zmluve B-1/20218

56,06 EUR päťdesiatšesťeuršesťcentov

Technické služby, Detva s.r.o.

Obec Korytárky

02.01.2023

Dodatok č. 2 Ku Kúpnej zmluve č. Z202125036_Z

Z202125036_Z

6,80 EUR šesťeurosemdesiatcentov

DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o.

Obec Korytárky

21.12.2022

Kúpna zmluva

KZ 02/2022

1 000,00 EUR jedentisíceur

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA SR

Obec Korytárky

20.12.2022

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb č. 17066905/000/2022

17066905/000/2022

118,80 EUR jedenstoosemnásťeurosemdesiatcentov

Obec Korytárky

INISOFT s.r.o.

20.12.2022

Rámcová zmluva o zbere,preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO

BIOS2022/BB1041

17,00 EUR Sedemnásťeur

Obec Korytárky

ESPIK Group s.r.o.

25.11.2022

Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-BB-VO-407-076/2022

KRHZ-BB-VO-407-076/2022

0,00 EUR nulaeur

Obec Korytárky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

15.11.2022

Dohoda č. 22/33/010/5

22/33/010/5

0,00 EUR nulaeur

Obec Korytárky

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Zvolen

26.10.2022

Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-BB-VO-699/2022

KRHZ-BB-VO-699/2022

0,00 EUR nulaeur

Obec Korytárky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

16.09.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

FD2/2022

500,00 EUR

Obec Korytárky

FOZ Javorie

14.07.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

FD 1/2022

500,00 EUR Päťstoeur

Obec Korytárky

FOZ Javorie

23.05.2022

Kúpna zmluva

01/2022

770,00 EUR

Ing. Trebuľa a Trebuľová

Obec Korytárky

30.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

CRZ-107-03-2022

390,00 EUR tristodeväťdesiateur

Obec Korytárky

Galileo Corporation s.r.ro.

10.02.2022

Zmluva o dielo č. 2021/2

2021/2

10 500,00 EUR desaťtisícpäťstoeur

Ing.arch.Ľudmila Priehodová, Ateliér urbanizmu a architektúry URBION

Obec Korytárky

31.01.2022

Dodatok č. 4 k Zmluve č. B-1/2018 o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu uzatvorenej dňa 15.03.2018

Dodatok č. 4 k Zmluve B-1/20218

44,38 EUR Štyridsaťštyrieur

Technické služby, Detva s.r.o.

Obec Korytárky

30.12.2021

Rámcová zmluva o zbere,preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO

BIOS2021/BB1016

17,00 EUR Sedemnásťeur

Obec Korytárky

ESPIK Group s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: