Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.02.2021

Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-BB-VO-729/2020

KRHZ-BB-VO-729/2020

0,00 EUR nulaeur

Obec Korytárky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

05.02.2021

Kúpna zmluva č. Z20211328_Z

Z20211328_Z

10 189,80 EUR desaťtisícjedenstoosemdesiatdeväťeur,80centrov

DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o.

Obec Korytárky

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

21012021

0,50 EUR Päťdesiat centov na osobu

RC & T Detva s.r.o

Obec Korytárky

20.01.2021

Dodatok č.3 k Zmluve B-1/2018 o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu na skládke Detva- Studienec

Dodatok č.3

43,00 EUR štyridsaťtrieur

Technické služby, Detva s.r.o.

Obec Korytárky

04.01.2021

Kúpna zmluva

1/2021

140,00 EUR jedenstoštyridsaťeur

Ján Moskál, Soňa Kováčiková

Obec Korytárky

31.12.2020

Dohoda č. 20/33/012/49

20/33/012/49

0,00 EUR nulaeur

Obec Korytárky

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Zvolen

31.12.2020

Dohoda č. 20/33/010/53

20/33/010/53

0,00 EUR nulaeur

Obec Korytárky

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Zvolen

14.12.2020

Nájomná zmluva

P2/2020

600,00 EUR Šesťstoeur

Green for Life,s.r.o.

Obec Korytárky

08.12.2020

Zmluva o výpožičke

ESO 2020

nula eur

Obec Korytárky

SR- Štatistický úrad SR

30.11.2020

Nájomná zmluva č.P 1/2020

P 1/2020

110,00 EUR jedenstodesaťeur

Miroslav Úradník

Obec Korytárky

24.11.2020

Zmluva o dielo 6/2020

6/2020

20,00 EUR Dvadsaťeur

Štefan Lapin

Obec Korytárky

24.11.2020

Zmluva o dielo 5/2020

5/2020

20,00 EUR Dvadsaťeur

Radovan MItter

Obec Korytárky

20.11.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2020/2

150,00 EUR jedenstopäťdesiateur

Andrea Libiaková, Korytárky, Marta Žilková,Hriňová,

Obec Korytárky

26.10.2020

Kúpna zmluva podľa §588 a nasl. OZ

26102020

927,00 EUR Deväťstodvadsaťsedemeur

Katarína Vilhančeková

Obec Korytárky

22.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

05/2020

16 290,00 EUR šesťnásťtisícdvestodeväťdesiateur

Obec Korytárky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

06.10.2020

Zmluva č. 65/POD-604/20 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny

65/pod-604/20

5 000,00 EUR Päťtisíceur

Obec Korytárky

Slovenská agentúra životného prostredia

18.09.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

2/2020

300,00 EUR Tristoeur

FOZ Javorie

Obec Korytárky

17.07.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

17072020

300,00 EUR tristoeur

FOZ Javorie

Obec Korytárky

15.07.2020

Zmluva č.171/2020/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2020

171/2020/ODDRF

1 556,00 EUR jedentisícpäťstopäťdesiatšesťeur

Obec Korytárky

Banskobystrický samosprávny kraj

06.07.2020

Zmluva o dielo č. 4/2020

04/2020

31 274,20 EUR tridsaťjedentisícdvestosedemdesiatštyrieur a 20centov

Ing. Michal Kamenský- MK stavby

Obec Korytárky

01.07.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2020/1-2 SD

30,00 EUR Tridsaťeur

Oľga Kamenská- Krajčírstvo Oľga

Obec Korytárky

30.06.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2020/1

120,00 EUR jedenstodvadsaťeur

Andrea Mitterová

Obec Korytárky

29.06.2020

Zmluva o dielo č. 3/2020

3/2020

37 942,62 EUR tridsaťsedemtisícdeväťstoštyyridsaťdvaeur a šesťdesiatdvacentov

Dušan Chebeň

Obec Korytárky

23.06.2020

Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Korytárky

2/2020

0,00 EUR nulaeur

Charlie J & P, s.r.o.

Obec Korytárky

13.05.2020

Zmluva o dielo

200501

450,00 EUR štyristopaťdesiattrieur

EU PROFI, s.r.o.

Obec Korytárky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: