Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.07.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

FD 1/2022

500,00 EUR Päťstoeur

Obec Korytárky

FOZ Javorie

23.05.2022

Kúpna zmluva

01/2022

770,00 EUR

Ing. Trebuľa a Trebuľová

Obec Korytárky

30.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

CRZ-107-03-2022

390,00 EUR tristodeväťdesiateur

Obec Korytárky

Galileo Corporation s.r.ro.

10.02.2022

Zmluva o dielo č. 2021/2

2021/2

10 500,00 EUR desaťtisícpäťstoeur

Ing.arch.Ľudmila Priehodová, Ateliér urbanizmu a architektúry URBION

Obec Korytárky

31.01.2022

Dodatok č. 4 k Zmluve č. B-1/2018 o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu uzatvorenej dňa 15.03.2018

Dodatok č. 4 k Zmluve B-1/20218

44,38 EUR Štyridsaťštyrieur

Technické služby, Detva s.r.o.

Obec Korytárky

30.12.2021

Rámcová zmluva o zbere,preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO

BIOS2021/BB1016

17,00 EUR Sedemnásťeur

Obec Korytárky

ESPIK Group s.r.o.

08.12.2021

Kúpna zmluva

03/2021

2,00 EUR dveeurá

Obec Korytárky

Mgr. Lucia Budáčová a Peter Lapín

01.12.2021

Zmluva o dielo ZÚ/2/2021

ZÚ/2/2021

24,00 EUR dvadsaťštyrieur

Mitter Radovan RDM Agro

Obec Korytárky

24.11.2021

Dohoda č. 21/33/012/41

21/33/012/41

0,00 EUR nulaeur

Obec Korytárky

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Zvolen

05.11.2021

Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-BB-VO-619-001/2021

KRHZ-BB-VO-619-001/2021

0,00 EUR nulaeur

Obec Korytárky

SR,Ministerstvo vnútra SR

31.10.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

SD 282021

120,00 EUR

Andrea Libiaková, Korytárky, Marta Žilková,Hriňová,

Obec Korytárky

12.10.2021

Zmluva č. 67/POD-604/21 o poskytnutí podpory z Envirinmentálneho fondu dormou dotácie v rámci Programu obnovy dediny

67/POD-604/21

5 000,00 EUR Päťtisíceur

Obec Korytárky

Slovenská agentúra životného prostredia

23.09.2021

Zmluva o dielo

ZOD

6 340,28 EUR šesťtisíctristoštyridsaťeuradvadsaťosemcentov

Miroslav Kuric

Obec Korytárky

13.09.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2021/Audit

960,00 EUR deväťstošesťdesiateur

Obec Korytárky

Ing. Milena Korcová

05.08.2021

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

2021-ESS-OZ

40,00 EUR štyridsaťeur

Obec Korytárky

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie

13.07.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. FD 1/2021

FD 1/2021

500,00 EUR päťstoeur

FOZ Javorie

Obec Korytárky

08.07.2021

Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ č. ZV/02/2021

ZV/02/2021

360,00 EUR tristošesťdesiateur

Maslen s.r.o.

Obec Korytárky

02.07.2021

Rámcová zmluva o zbere,preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov

BIO2021/BB1012

40,80 EUR Štyridsaťeuraosemdesiatcentov

Obec Korytárky

ESPIK Group s.r.o.

01.07.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

SD- 1/2021

120,00 EUR jedenstodvadsaťeur

Andrea Mitterová

Obec Korytárky

03.06.2021

Nájomná zmluva na automobil

2021- NZ

250,00 EUR dvestopäťdesiateur

Obec Dúbravy

Obec Korytárky

17.05.2021

Zmluva č. 1421 368 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

1421 368

1 400,00 EUR jedentisícštyristoeur

Obec Korytárky

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

10.05.2021

Kúpna zmluva

02/2021

200,00 EUR dvestoeur

Ivana Stračinová, Tomáš Stračina

Obec Korytárky

22.03.2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

202010-NP-0419

226,80 EUR Dvestodvadsaťšesťeurosemdesiatcentov

Obec Korytárky

Stredoslovenská distribučná, a.s.

12.03.2021

Darovacia zmluva hnuteľného majetku

2021-DZ

0,00 EUR nulaeur

Obec Korytárky

SR, Záchranná zdravotná služba Bratislava

09.02.2021

Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-BB-VO-729/2020

KRHZ-BB-VO-729/2020

0,00 EUR nulaeur

Obec Korytárky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: