Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.10.2020

Kúpna zmluva podľa §588 a nasl. OZ

26102020

927,00 EUR Deväťstodvadsaťsedemeur

Katarína Vilhančeková

Obec Korytárky

22.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

05/2020

16 290,00 EUR šesťnásťtisícdvestodeväťdesiateur

Obec Korytárky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

06.10.2020

Zmluva č. 65/POD-604/20 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny

65/pod-604/20

5 000,00 EUR Päťtisíceur

Obec Korytárky

Slovenská agentúra životného prostredia

18.09.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

2/2020

300,00 EUR Tristoeur

FOZ Javorie

Obec Korytárky

17.07.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

17072020

300,00 EUR tristoeur

FOZ Javorie

Obec Korytárky

15.07.2020

Zmluva č.171/2020/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2020

171/2020/ODDRF

1 556,00 EUR jedentisícpäťstopäťdesiatšesťeur

Obec Korytárky

Banskobystrický samosprávny kraj

06.07.2020

Zmluva o dielo č. 4/2020

04/2020

31 274,20 EUR tridsaťjedentisícdvestosedemdesiatštyrieur a 20centov

Ing. Michal Kamenský- MK stavby

Obec Korytárky

01.07.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2020/1-2 SD

30,00 EUR Tridsaťeur

Oľga Kamenská- Krajčírstvo Oľga

Obec Korytárky

30.06.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2020/1

120,00 EUR jedenstodvadsaťeur

Andrea Mitterová

Obec Korytárky

29.06.2020

Zmluva o dielo č. 3/2020

3/2020

37 942,62 EUR tridsaťsedemtisícdeväťstoštyyridsaťdvaeur a šesťdesiatdvacentov

Dušan Chebeň

Obec Korytárky

23.06.2020

Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Korytárky

2/2020

0,00 EUR nulaeur

Charlie J & P, s.r.o.

Obec Korytárky

13.05.2020

Zmluva o dielo

200501

450,00 EUR štyristopaťdesiattrieur

EU PROFI, s.r.o.

Obec Korytárky

15.04.2020

Zmluva o dielo

200403

450,00 EUR štyristopäťdesiateur

EU PROFI, s.r.o.

Obec Korytárky

06.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť DHZO Korytárky

1420676

1 400,00 EUR jedentisícštyristoeur

Obec Korytárky

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

11.03.2020

Zmluva o dielo

1/2020

10 380,54 EUR Desaťtisíctristoosemdesiateur a päťdesiatštyricentov

Obec Korytárky

M.Cup Production s.r.o.

20.02.2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003273 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

PHZ-OPK1-2019-003273

29 885,57 EUR Dvadsasťdeväťtisícosemstoosemdesiaťpäťeurpäťdesiatsedemcentov

Obec Korytárky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

16.01.2020

Kúpna zmluva

16.01.2020

1,00 EUR jednoeuro

Lenka Malatincová

Obec Korytárky

13.01.2020

Mandátna zmluva

13.01.2020

200,00 EUR dvestoeur

DENEBOLA, s.r.o.

Obec Korytárky

07.01.2020

Nájomná zmluva

07.01.2020

600,00 EUR Šesťstoeur

Green for Life,s.r.o.

Obec Korytárky

07.01.2020

Nájomná zmluva

07.01.2020

50,00 EUR Päťdesiateur

Miroslav Úradník

Obec Korytárky

02.01.2020

Zmluva o poskytovaní vybraných činností na úseku BOZP,OPP a CO

2019

0,00 EUR nulaeur

Marian Stančík

Obec Korytárky

16.12.2019

Zámenná zmluva

2019

Nulaeur

Obec Korytárky

MUDr. Peter Kočalka a Silvia Kočalková

15.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

323/2019

10 000,00 EUR Desaťtisíceur

Obec Korytárky

Úrad vlády SR

04.11.2019

Povinná aktualizácia www stránky

CUET-34-10-2019

1 445,00 EUR Jedentisícštyristoštyridsaťpäťeur

Galileo Corporation s.r.ro.

Obec Korytárky

16.10.2019

Zmluva o dielo č. 2019030901

2019030901

8 952,00 EUR Osemtisícdeväťstopäťdesiatdva eur

Obec Korytárky

DTnet Detva s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: