Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.07.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

17072020

300,00 EUR tristoeur

FOZ Javorie

Obec Korytárky

15.07.2020

Zmluva č.171/2020/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2020

171/2020/ODDRF

1 556,00 EUR jedentisícpäťstopäťdesiatšesťeur

Obec Korytárky

Banskobystrický samosprávny kraj

06.07.2020

Zmluva o dielo č. 4/2020

04/2020

31 274,20 EUR tridsaťjedentisícdvestosedemdesiatštyrieur a 20centov

Ing. Michal Kamenský- MK stavby

Obec Korytárky

01.07.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2020/1-2 SD

30,00 EUR Tridsaťeur

Oľga Kamenská- Krajčírstvo Oľga

Obec Korytárky

30.06.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2020/1

120,00 EUR jedenstodvadsaťeur

Andrea Mitterová

Obec Korytárky

29.06.2020

Zmluva o dielo č. 3/2020

3/2020

37 942,62 EUR tridsaťsedemtisícdeväťstoštyyridsaťdvaeur a šesťdesiatdvacentov

Dušan Chebeň

Obec Korytárky

23.06.2020

Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Korytárky

2/2020

0,00 EUR nulaeur

Charlie J & P, s.r.o.

Obec Korytárky

13.05.2020

Zmluva o dielo

200501

450,00 EUR štyristopaťdesiattrieur

EU PROFI, s.r.o.

Obec Korytárky

15.04.2020

Zmluva o dielo

200403

450,00 EUR štyristopäťdesiateur

EU PROFI, s.r.o.

Obec Korytárky

06.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť DHZO Korytárky

1420676

1 400,00 EUR jedentisícštyristoeur

Obec Korytárky

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

11.03.2020

Zmluva o dielo

1/2020

10 380,54 EUR Desaťtisíctristoosemdesiateur a päťdesiatštyricentov

Obec Korytárky

M.Cup Production s.r.o.

20.02.2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003273 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

PHZ-OPK1-2019-003273

29 885,57 EUR Dvadsasťdeväťtisícosemstoosemdesiaťpäťeurpäťdesiatsedemcentov

Obec Korytárky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

16.01.2020

Kúpna zmluva

16.01.2020

1,00 EUR jednoeuro

Lenka Malatincová

Obec Korytárky

13.01.2020

Mandátna zmluva

13.01.2020

200,00 EUR dvestoeur

DENEBOLA, s.r.o.

Obec Korytárky

07.01.2020

Nájomná zmluva

07.01.2020

600,00 EUR Šesťstoeur

Green for Life,s.r.o.

Obec Korytárky

07.01.2020

Nájomná zmluva

07.01.2020

50,00 EUR Päťdesiateur

Miroslav Úradník

Obec Korytárky

02.01.2020

Zmluva o poskytovaní vybraných činností na úseku BOZP,OPP a CO

2019

0,00 EUR nulaeur

Marian Stančík

Obec Korytárky

16.12.2019

Zámenná zmluva

2019

Nulaeur

Obec Korytárky

MUDr. Peter Kočalka a Silvia Kočalková

15.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

323/2019

10 000,00 EUR Desaťtisíceur

Obec Korytárky

Úrad vlády SR

04.11.2019

Povinná aktualizácia www stránky

CUET-34-10-2019

1 445,00 EUR Jedentisícštyristoštyridsaťpäťeur

Galileo Corporation s.r.ro.

Obec Korytárky

16.10.2019

Zmluva o dielo č. 2019030901

2019030901

8 952,00 EUR Osemtisícdeväťstopäťdesiatdva eur

Obec Korytárky

DTnet Detva s.r.o.

17.07.2019

Zmluva č. 1 o poskytnutí finančnej dotácie

1

500,00 EUR Päťstoeur

FOZ Javorie

Obec Korytárky

09.07.2019

Nájomná zmluva č. 01/2019

01/2019

30,00 EUR Tridsaťeur/ ročne

Obec Korytárky

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv.Cyrila a Metoda

02.07.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

14 815,18 EUR Štrnásťtisícosemstopätnásťeur aj osemnásť cebtov

GAMAalumínium s.r.o.

Obec Korytárky

05.06.2019

Kúpna zmluva podľa § 588 OZ

2019

2 990,00 EUR Dvetisícdeväťstodeväťdesiateur

Ján Marko

Obec Korytárky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: